Teorie się zmieniają, a żaba pozostaje żabą.

Jaka filozofia w szkole? – ks. prof. Andrzej Maryniarczyk

I. Źrodła kryzysu w kształceniu humanistycznym:

Einstein: “Dlaczego wiedza, która ułatwia nam życie nie przynosi nam szczęścia?”

1. Oderwanie idei postępu od rozwoju osobowego, kształcenia i doskonalenia człowieka. Postęp miał być wtórny do paidei.

2. Ułatwienie życia; pragmatyka jako cel nadrzędny; dehumanizacja

3. Skierowanie wysiłku kształcenia na materię; Kartezjusz (XVII w.). Postęp i nowoczesność jako cel.

4. Oderwanie idei postępu od świata rzeczy i człowieka i przeniesienie do sfery śiwadomości; subiektywizm; instrumentalizacja nauki i człowieka

5. Zanieczyszczenie myślenia ludzkiego ideami służącymi do manipulacji, celom doraźnym; “Myślenie i poznanie przestało być domostwem życia”; błedne rozumienie rzeczywistości

II. Potrzeba kształcenia humanistycznego; przywrócenie pełnej prawdy o człowieku:

1. Transcendencja człowieka w stosunku do świata przyrody

2. Przyjęcie odpowiedzialności człowieka za i wobec śiwata.

3. Powrót do odpowiedzialnego kształcenia humanistycznego opartego na cnotach. Cnoty poznawcze, moralne i wytwórcze jako sprawności stojące na straży działań ludzkich. Brak cnót zaprowadza dehumanizację, brak trwałości i ładu w działaniu.

III. Czym jest ta filozofia, w której mamy się kształcić?

Filozofia jest typem poznania a polega na czytaniu, oglądaniu, wnikaniu w rzeczy. Rozum staje się prawym prawdą  rzeczy.

Arystoteles – filozofia realistyczna. Odnowa filozofii realistycznej w XX wieku. Maritain, Gilson. o. Krąpiec.

Episteme – oglądanie, rozważanie. Nauka wnika w istotę rzeczy. Poznanie nakierowane na pełnię prawdy. Filozof ma poszukiwać prawdy. W marksiźmie filozofia ma zmieniać rzeczywistość. Arystoteles: Pokornie odkrywamy mądrość rzeczy.

IV. Cele kształcenia filozoficznego:

1. Wiedza madrościowa, a nie dzisiejsza informatyczna. Bojaźń Boża początkiem mądrości. Wiedza o przyczynach, z których najważniejsze to przyczyny celowe (cel życia, istnienia świata). Poznanie filozoficzne rodzi rozum. Rozum jest wielki wielkościa poznawanej rzeczy.

2. Dostarczyć poznania. Częściowe rozumienie śiwata stwarza problemy. Wiedza rozumiejąca to wiedza całościowa. Błędne rozumienie świata i człowieka blędnie interpretuje zdobycze poznawcze człowieka.

Kształcenie historyczne poakzuje jak pewne myślenie prowadzi do błędncyh skutków.

3. Ancilla scienitae. Ancilla artes humane – służebnica nauk, kultury. Filozofia dostarcza narzędzi; dostarcza języka jako opisu rzeczywistości; Dzisiejszy trend w kształceniu humanistycznym: redukcja języka filozoficznego (zanikają pojęcia takie jak dusza, osoba, byt, substancja) na rzecz jego unowocześniania (embrion, zabieg); język naprowadza albo przesłania rzeczy. św. Bazyli: “Kto to jest diabeł? Złodziej, który kradnie słowa. Nie po to ,aby uczyć pobożnosci swoich stronników, ale po to by oni przyozdobiwszy słowami i myślami prawdy wlasną bezbożność uczynili ją bradizej przkonywującą dla tłumu.”

4. Nauczyć człowieka prawdziwie wolnego poznawania. Największe zniewolenie nie przychodzi przez systemy polityczne i społeczne, ale jest zniewoleniem teorii. Głoszone teorie przyjmujemy bezmyślnie. Fizyk Heisenberg: “Teorie się zmieniają, a żaba pozstaje zawsze żabą.”  Fakty pozostają faktami. Sluchajmy rzeczy, a nie teorii.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s