Nauczyciel wobec wychowania – prof. Krąpiec

Osłabienie polskiej kultury humanistycznej, szczególnie w okresie gimnazjalnym i licealnym.

Postmodernizm w wychowaniu.

Wychowywanie człowieka jako ponadczasowego bytu osobowego, wychowywanie na wieczność.

Poznawanie źródła rzeczywistości i celu ostatecznego. Odpowiedzialność nauczyciela.

Wolność nie jako niezależność, lecz jako odpowiedzialność. Wychowywanie do podejmowania racjonalnych decyzji.

Odpowiedzialność nauczyciela za prawdę.

System wiary, nadziei i miłości podstawą wychowania.

Roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie – cnoty ważne w wychowaniu.

Konieczność reformy społecznej w rodzinie.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s