Jan Paweł II – nauczyciel myślenia

O czym myśleć, żeby zrozumieć to, o czym myślimy.
Program szkolny zabija informacjami, lecz nie uczy rozumowania. Relatywizm pt. “Moim zdaniem…”
Kim jest prawdziwy nauczyciel.
Polityczna poprawność Zachodu.

Wezwanie do świętości.
Klasyczna koncepcja sztuki wiodącej ku Bogu.
Zapotrzebowanie kultury ojczystej.

Walka o zachowanie narodowości polskiej poprzez kulturę.
Brak współczesnych wzorców wielkich tworców polskich.
Walka o język polski.
Polska kultura wysoka, w odróżnieniu od masowej, źródłem zachowania tożsamości narodowej.
Postmodernistyczna łatwizna medialna promująca sentymentalizm. Antychrześcijańskie spłycanie wartości zamiast otwartego ataku celowo zaspakajają emocjonalne potrzeby nieukształtowanych umysłów.
Podejmowanie trudu przerastania samego siebie.
Człowiek masowy psychicznie niedorozwinięty, nieustanna potrzeba stymulacji konsumenckiej.

Redemptor Hominis, Osoba i Czyn.
Odczytywanie miejsca człowieka w konkretnym miejscu i czasie na drodze do zbawienia.
Idea pielgrzymowania właściwie ukierunkowanego.

Wlaściwe postrzeganie młodego człowieka. Dziedzictwo ojca.
Przyjaźń jako cnota kształcona i podstawa cywilizacji miłości.
Pokolenie JP2 jako wydmuszka czy jako treść.
Każdy ma swoje Westerplatte, które musi odnaleźć i starać się bronić.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s