Wprowadzenie dziecka w świat kultury

 

Wykład prof. Krąpca o wprowadzaniu dziecko w świat kultury.

Zastanówmy się, co to jest kultura? Wiadomo, że colere po łacinie znaczy „uprawiać”. Rzymianie, od których się w dużej mierze wywodzimy kulturowo, uprawiali przede wszystkim rolę – miejscem uprawy roli dla Rzymian było Lacjum. Naród rzymski powstał jako naród rolniczy, choć z czasem, pod wpływem różnych czynników, stał się imperium. Wielki poeta rzymski, Wergiliusz, na chwałę swoich rodaków napisał Eneidę, którą rozpoczął słowami: Arma virumque cano, / Troiae qui Primus ab oris / Italiam fato profugus / Laviniaquae venit Litora; mowa tu o Eneaszu, który uciekł spod Troi, przybył do Lavinium, do Lacjum i stał się protoplastą Rzymian. Kulturą, o której wspomina następnie Wergiliusz, były m.in. uprawa roli, chów bydła, a o ileż ważniejsza od chowu bydła czy zboża jest „uprawa” człowieka, jego wychowanie!

Na wzór uprawy roli, po łacinie zwanej agricultura, zaczęto pojmować uprawę człowieka – Nawiązano w tym do gr. paideiapaispaidos – chłopiec, którego trzeba wychować. Łacinnicy zwracali uwagę, że pueri et naves a posterioribus reguntur – „okrętami i dziećmi steruje się od tyłu”, przez klapsy, bo to daje możliwość wychowania bardziej „plastycznego”. Dzisiaj pod wpływem różnych poglądów mówi się o tym, że dziecko już jest kimś dojrzałym, że nie wolno go tknąć. W sejmie kłócą się o prawa dziecka i o opiekę nad dzieckiem. Chodzi w rzeczywistości o to, jak rozbić rodzinę. I do tego właśnie – niestety – przyczynia się „opiekun” w sejmie, aby przeciwstawić dziecko rodzicom, aby rodzinę od spodu zbuntować. Ciągle żyjemy w tym chaosie i podlega temu coraz bardziej cała Europa.

czytaj dalej…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s